Фасетът е вид едностранно скосяване на ръбовете на стъкло или огледало, като ъгълът на скосяване варира от 3 до 45 градуса, а широчината на скосяване - от 3 до 35 мм или по-голяма в зависимост от дебелината на стъклото (огледалото).

Фасет може да се изпълнява по праволинеен и по неправолинеен профил.