Salamander SL 76

Система: 5 камери
Уплътнения: двойно фалцово
Конструктивна ширина: 76 mm
Коефициент на топлопроводимост: от 1,2 до 1,4W/m2K
Индекс за шумоизолация: от 34 до 45dB
Цветове: по система RAL и имитация на дърво

Представители на Саламандър в Пловдив