PVC профилите се произвеждат в завода QUANTUM намиращ се в София. Производствената ни база е част от инвестицията наETEM Building Systems България целяща превръщането на компанията в комплексен доставчик на фасадни и прозоречни системи.

Първата PVC система Q60, която разработихме, притежава класически дизайн и отлични физико-технологични показатели. Тя е в съответствие с основната линия, която следваме и при алуминиевите серии-висококачествени решения, насочени към компаниите търсещи сигурен продукт.

Четирите камери и монтажната ширина от 60 мм осигуряват много добра топло и шумоизолация на профилите, която комбинирана с подходящи стъклопакети формира продукт с отлични изолационни качества